Crapsregler

Regler för Craps
Craps är ett bords- och tärningsspel, med två tärningar, där det går undan så pass att det kan verka svårare än vad det är. En bra första tanke kan vara att tänka på spelet i rundor. Det första som händer är att du lägger en insats med hjälp av dina marker. Därefter startar du spelet och tärningarna kastas för första gången, detta kallas ”come out roll”. Tärningarnas positioner avgör vilka insatser som förlorar respektive vinner. Spelet kan vara över redan här, men bara om tärningarnas summa visar 2, 3, 7, 11 eller 12. Om de istället visar en så kallad ”point”, nämligen 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 fortsätter spelet tills du fått samma summa ännu en gång alternativt siffran 7.

Satsningar
Vad gäller satsningar i Craps så finns det en hel del att välja mellan, men den vanligaste kallas ”Pass Line” och ”Don’t Pass Line”. Därutöver finns till exempel: Odds, Come, Don’t Come, Place och Field. Det väsentliga är dock att du som spelare inte alls behöver ha koll på alla slags satsningar. Det räcker att initialt förstå ”Pass Line”, den statistiskt mest fördelaktiga satsningen för dig som spelare.

Pass Line
Ta dina marker och lägg dem på bordet där texten ”Pass Line” står skrivet. Din satsning vinner om det blir 7 eller 11, men förlorar om det blir 2, 3 eller 12. Om det istället blir en ”point” fortsätter spelet tills du får ytterligare en ”point” alternativt siffran 7. Du vinner ifall du lyckas kasta en ”point” igen, men det måste ske före det att du får siffran 7. Det vill säga, om kastet med de båda tärningarna ger siffran 7 tillsammans har du förlorat.